Fandom

Anime Bath Scene Wiki

Shingo Tsukino

5,206pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Shingo Tsukino is a character from Sailor Moon.

Sailor Moon (anime)Edit

episode 40Edit

Sailor Moon
Bathers Usagi TsukinoRei HinoKenji TsukinoIkuko TsukinoShingo TsukinoMinako AinoAmi MizunoMakoto KinoEsmeraudeMamoru ChibaChibiusa TsukinoFisheye
Related articles TowelHot SpringBath KickPeepingBookBath Bonding

Also on Fandom

Random Wiki